Vandspild

Vandspild

Ny Nørup Vandværk bestræber sig på, at forsyningsledningsnettet altid er 100% i orden og tæt.

Derfor overvåger vi løbende vores ledningstab for at være på forkant med udviklingen. Desuden bruger vi kun de bedste materialer når vi udskifter og anlægger nye ledninger.

Men ingen kæde er jo stærkere end det svageste led, og her kommer forbrugernes stikledninger ind i billedet.

Ældre ejendomme fra først i ´70-erne har oftest en stikledning af jern. Jern ruster og det bevirker at ledningen svækkes og der måske går hul på ledningen og der opstår en lækage.

Er det blot et lille hul i ledningen på 2 til 4 mm er det ikke sikkert, at man som forbruger mærker noget, måske lidt mindre tryk på vandet.

Hvis der opstår en utæthed på en gammel jernledning hæfter ejeren/forbrugeren for betaling af det vand der løber ud mens lækagen står på.

Et hul på 2 mm vil på en måned give et spild på ca. 136 m3, svarende til 1.632 m3 på årsbasis.

Det vil give en ekstra vandregning på kr. 17.952,-. Hvis hullet i ledningen er på 4 mm giver det et spild på 640 m3 pr. måned svarende til en ekstra vandregning på kr. 84.480,-.

Vi vil derfor kraftigt opfordre forbrugere, der har en gammel stikledning af jern, til at få den trykprøvet af en VVS installatør eller alternativt udskiftet med en ny ledning i plast kaldet PE. Hvis man ønsker at udskifte sin stikledning vil vandværket gerne informeres, da vi så vil udskifte den del, der ligger i offentlig vej plus stophane.