Vandanalyse

Vandanalyser - Drikkevand

Den gældende drikkevandsbekendtgørelse har givet vandværkerne nye opgaver. En af disse er, at vandværkerne en gang om året skal informere forbrugerne om drikkevandskvaliteten. Informationerne skal være tilgængelige for alle, og de skal offentliggøres i et trykt medie. Oplysningerne skal opdateres årligt.

Vandværkerne mødes fremover med større krav til information om vandkvaliteten – herunder analyseresultater og eventuelle overskridelser af gældende grænseværdier. Oversigten er delt op i mikrobiologiske parametre og fysisk-kemiske parametre.

Guide – “Kvalitetskrav til drikkevand” kan findes på dette link:
https://cdnmedia.eurofins.com/european-east/media/682018/hvad_betyder_det.pdf

Drikkevandsanalyser

 

 

 

*Bemærkninger

Ikke noget ekstraordinært at berette.

 

 

 

Højst tilladelig værdi:

 

Ved afgang fra vandværket:

 

Ved forbrugers taphane: