Takster

Takstblad for Ny Nørup Vandværk

Nedenstående takster er gældende fra  04.02.2008

Reguleret den 03.03.2012/01.04.2014/03.05.2016/20.03.2018

Vandtarif, afregning efter måler:

Forbrug 5,01 kr./m3 6,26 kr./m3
Afgift for ledningsført vand: 6,53 kr./m3 8,17kr./m3
Ialt  11,54 kr./m3 14,43 kr./m3

Fast afgift: 1,5 – 2,5 m3/h måler

420,00 kr. 525,00 kr.
Fast afgift: 5,0 m3/h måler 840,00 kr. 1050,00 kr.
Ialt  11,54 kr./m3 14,43 kr./m3

Såfremt anlægsudgifterne overstiger ovennævnte beløb, betaler den nye andelshaver det overskydende beløb.

For alle kategorier er indskuddet kr. 10.000,00 til installationer på vandværket.

Vandafgifter:

Målerleje pr. år:
100,00 kr.
Fast afgift pr. installation pr. kvartal: 175,00 kr.
Efterfølgende installationer pr. stk. 25,00 kr.
Grøn afgift pr. cbm. 6,37 kr.
Vandpris pr. cbm. 3,31 kr.

Gebyrer:

Flytteopgørelse 200,00 kr.
Ved for sen betaling 100,00 kr.
Genåbningsgebyr 800,00 kr.

Alle ovennævnte beløb tillægges moms.