Ole Villefrance

(Kasserer)

Billundvej 70

7183 Randbøl

Mobil: 2639 3861

Mail: ville@bbsyd.dk

Kontaktes i forbindelse med økonomi og adresseændring/flytning.