Forsynings Område

Forsynings område

Værket levere vand til forbrugere i Ny Nørup og Ramsherred. Der er ialt 202 forbrugere