Om Ny Nørup vandværk I/S

Om Ny Nørup Vandværk I/S

Ny Nørup Vandværk I/S, der er stiftet den 3. juli 1967, er et forbrugerejet selskab, der leverer vand til forbrugere i Ny Nørup og Ramsherred. Der er ialt 202 forbrugere.

Værket drives af generalforsamlingens valgte bestyrelse bestående af 5 medlemmer, her på siden kan du finde yderligere oplysninger om den siddende bestyrelse og deres opgaver.

Værkets adresse er:

Ny Nørup Vandværk I/S  
Tørskindvej 3B 
Ny Nørup
7182 Bredsten.

CVR-nr. 44733552

vandboring:

Vandværkets boring ligger i Dyrehaven i Statsskoven mellem Ny Nørup og Nørup. Vandet pumpes op fra et vandførende lag i den 84 m dybe boring.

På vandværket

På vandværket iltes og filtreres vandet bla. for jern, mangan og aggressivt kuldioxid så vandet er frisk, klar og rent inden det pumpes ud til forbrugerne gennem vores ledningsnet.
 
 

Husk – du bor ovenpå dit drikkevand

så 

med at bruge sprøjtemidler.

 

 

Obs!!! Det er iøvrigt ikke tilladt private at sprøjte med Round-up på fliser, grus, asfalt eller andre befæstede arealer.