Billeder

Billeder

Vandværket på Knudsbølvej 5. Bygningen til højre filtrerer vandet fra borringer og sender det i lagertanken, hvorfra vandet destribueres ud til forbrugerne.

Vandværkets to borringer, der henter vand op fra undergrunden

Vandværkets trykpumper, som sender vandet ud til forbrugerne.